Doprovodné programy k výstavě Dobrodružství kriminalistiky

Doprovodné programy k výstavě Dobrodružství kriminalistiky

Prvním z programů bude 10. února komponovaná přednáška s prohlídkou výstavy na téma POLICIE NA MÍSTĚ ČINU. Obecně o práci policie ČR, zajímavých tématech a kauzách v našem kraji bude přednášet nprap. Bc. Vladislav Macharczik.

25. února proběhne přednáška na téma FORENZNÍ ENTOMOLOGIE aneb Jak pomáhá hmyz kriminalistům? Forenzní entomologie propojuje na první pohled dva nesourodé světy – říši hmyzu a kriminalistiku. Výsledkem zkoumání jsou například informace o době smrti jedince. Přednáší pplk. Ing. Hana Šuláková, Ph.D. – forenzní entomoložka KÚ Praha.

3. března se uskuteční přednáška FORENZNÍ ANTROPOLOGIE aneb Sběratelé kostí po Česku s plk. PNDr. Hanou Eliášovou, Ph.D. z Kriminalistického ústavu Praha. Na skutečných kriminálních případech z praxe představí nejmodernější antropologické metody, které pomáhají antropologům při identifikaci lidských pozůstatků.

Poslední přednáška proběhne 8. března na téma BALISTIKA STŘELNÉ ZBRANĚ. Jaké jsou typy zbraní, jak s nimi zaházet a co obnáší zbrojní průkaz? Nejen na tyto otázky bude odpovídat nstržm. Bc. Jakub Šarman ze Skupiny služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Vsetín.

 

Všechny přednášky se uskuteční v 2. patře v prostorách výstavy od 17.30 hodin. Vstup 10 Kč.