Přednáška - Moderní světová architektura 1. poloviny 20. století

Přednáška - Moderní světová architektura 1. poloviny 20. století

Všem zájemcům o výjimečnou architekturu představí Karolína Juřicová, kurátorka architektury, světové vily a rodinné domy, které spadají do první poloviny 20. století. Přednáška se zabývá hlavními architekty světového kánonu, kteří vytvořili ikonické stavby rodinného bydlení. Na příkladech realizací třech moderních architektů se ukážou různé principy k formování vnitřního prostoru a charakteru domu zvenčí.

1. Frank Lloyd Wright (1867-1959) – Dům Fredericka C. Robieho (1910), Fallingwater – Dům pro Edgara J. Kaufmanna (1939)
2. Mies van der Rohe (1886-1969) – Vila Wolf (1925-6), Vila Tugendhat (1930), Farnsworth House (1945-51)
3. Le Corbusier (1887-1965) – Ateliér a dům pro Améde Ozenfanta (1922-3), Vila Planeix (1924), Vila Savoye (1931)

Z cyklu přednášek Dům jako forma reprezentace.

Přednáška proběhne ve středu 21. března 2018 v 17.00 hodin. Vstupné 50/20 Kč