Restaurování fresek v zámeckém patře

Restaurování fresek v zámeckém patře

V 1. zámeckém patře Muzejního a galerijního centra probíhá v dnešních dnech restaurování nástěnných fresek. Fresky ve fázi restaurátorského procesu si budete moci prohlédnout už brzy i na vlastní oči. 15. května v rámci Meziříčské muzejní noci bude celé jižní křídlo zámku Žerotínů přístupné veřejnosti, a to od 19 do 24 hodin.