Program

Dnes

Pavel Hošek: Židovská mystika všedního dne
Beseda ČKA v rámci festivalu Chaverut 2020

Židovská spiritualita, která vychází z Hebrejské bible, z duchovní poezie žalmů a z rabínské tradice, vnímá každou životní situaci jako příležitost k setkání se svatou Přítomností. Vede k životu před Boží tváří, ve...
Více

Libor Cabák: Zmizelá židovská stopa
Vernisáž výstavy proběhne v neděli 16. února od 15:30

Fotografická vzpomínka Libora Cabáka na dnes již většinou zaniklé stavby spojené s životem Židů v našem regionu.  Výstava je zahájením festivalu Chaverut 2020.   
Více

Peníze králů a císařů jednoho rodu
Vernisáž proběhne ve středu 15. ledna 2020 od 17:00

Výstava platidel ze sbírek Muzea a galerie v Prostějově, jejímž vydavatelem byl rod Habsburků vládnoucí na českém trůnu od roku 1526 do roku 1918.
Více

Zámecké patro
Stálá expozice v prvním patře zámku, otevřeno celoročně

Součástí Muzejního a galerijního centra je také stálá expozice, věnovaná historii zámku, města a okolí. Expozice je otevřena celoročně, vždy od úterý do neděle. Více informací naleznete na stránkách MaGC v sekci "stálé...
Více

V následujích sedmi dnech

Komentovaná prohlídka výstavy Zmizelá židovská stopa

Komentovaná prohlídka výstavy fotografií Libora Cabáka s odborným komentářem historika Tomáše Baletky. 
Více

Chaim Kočí: Židovské pohřebnictví

Přednáška o pohřebních zvyklostech a praxi v židovské kultuře vedená předsedou židovského pohřebního bratrstva Chevra kadiša Chaimem Kočím.  Přednáška je v rámci festivalu Chaverut 2020. 
Více

Svět kostiček®: Lego®
Velká výstava oblíbených kostiček

Výstava Svět kostiček® nabídne největší soukromou sbírku edice Lego Technik v ČR, seskládanou z továrních setů, alternativních modelů a převzaté světové vlastní tvorby, dále skulptury zvířat, vozidel i postav a diorama...
Více

Co nás dál čeká

Českoslovenští letci v RAF 1940-1945
Vernisáž výstavy proběhne ve středu 4. 3. od 18 hodin

Osudy občanů ČSR během druhé světové války, kteří bojovali na domácí frontě i v zahraničí a účastnili se slavných leteckých bitev pod křídly RAF. Pořádá Svaz důstojníků a praporčíků AČR ve spolupráci s Oblastní...
Více