Muzejní a galerijní centrum se nachází v jižním křídle barokního Zámku Žerotínů v centru Valašského Meziříčí. Jeho provoz byl zahájen v roce 2014 a jedná se tak o nejmladší oddělení KZ Valašského Meziříčí. V rámci centra můžete navštívit stálou expozici, věnovanou historii města a zámku, nebo dvě galerie s výstavami dle aktuálního programu. Kromě toho jsou zde pořádány přednášky, workshopy a různé jiné doprovodné programy. Naším cílem je, aby Muzejní a galerijní centrum bylo živé místo střetávání s historií, uměním a kulturou, místem diskuzí, které přináší návštěvníkům kvalitní a bohaté kulturní zážitky.

Stálá expozice Zámecké patro:

Zámecké patro je věnováno především historii zámku a okolí. V současné době je expozice rozdělena na čtyři části, které na sebe volně navazují. V první části můžete navštívit zámecké pokoje tak, jak vypadaly v době největší slávy zámku v 17. až 18. století. Druhá část je věnována počátkům města a středověkému osídlení regionu. Ve třetí části je představen příběh mocných Žerotínů a čtvrtá je věnována J. I. Sadlerovi, významnému baroknímu malíři, který mimo jiné působil i zde na zámku.

Galerie:

Dvě patra galerijních prostor, ve kterých jsou umístěny dočasné výstavy. Výstavy jsou tematicky různorodé, aktuální nabídku můžete najít zde na stránkách nebo na Facebooku našeho centra.

Další program:

Kromě stálé expozice a výstav jsou zde pořádány různé doprovodné programy, přednášky, besedy, workshopy, lektorské programy. Aktuální nabídku můžete najít zde na stránkách nebo na Facebooku našeho centra.