Stálá expozice vrací život zámku v době jeho největší slávy a přibližuje návštěvníkům historii města a okolí. Nachází se v jižním křídle zámku v prvním patře a je rozdělena do pěti volně navazujících celků. Expozice je průběžně obnovována a doplňována, a tak působí živým dojmem místa, kde se setkává minulost se současností.

Zámecké komnaty

Tato část expozice je věnována zámku v době největší slávy v 17. a 18. století. Na začátku prohlídky přivítáme návštěvníky v přijímací salónu, který je bohatě vyzdoben obrazy a luxusním nábytkem podle tehdejších zvyklostí. Dále pak pokračujeme do pracovny aristokrata, ze které tehdejší šlechta spravovala své panství.

Freskový sál

Původní zámecká kaple, dnes multifunkční sál pro přednášky, menší koncerty, filmové promítání nebo různé vzdělávací akce. Na stropě jsou dochovány pozůstatky původních fresek evangelistů, které daly místnosti její jméno.

Středověk a počátky města

V této části se mohou návštěvníci seznámit se založením a následovným vývojem našeho města, jehož počátky sahají až hluboko do středověku. Zároveň jsou zde představeny nejdůležitější hrady v okolí, jsou zde vystaveny archeologické nálezy z nedalekého hradu Šaumburku, nebo představen historický model města v roce 1850.

Reditus Leonina – příběh rodu Žerotínů

Mocný rod Žerotínů zanechal v našich dějinách nesmazatelnou stopu a právě Valašské Meziříčí patřilo k jejich nejvýznamnějším statkům. Kdo ale byli tito Žerotínové? Této otázce je věnována další část naší expozice, ve které představujeme nejvýznamnější zástupce tohoto rodu a jejich působení ve městě a okolí.

Josef Ignác Sadler

Poslední část je věnována životě a dílu tohoto významného barokního malíře, který je kromě jiného autorem výzdoby zdejší zámecké kaple. Expozice shromážděná na našem zámku je v současnosti největší ucelenou kolekcí jeho díla.