MADRIGAL VČERA I DNES II

MADRIGAL VČERA I DNES II

Bacha na Mozarta! je první a jediný abonentní cyklus staré hudby na Moravě, který ve své dramaturgii přináší velké kantátové, oratorní, operní i symfonické tituly z období renesance, baroka a klasicismu ve stylové interpretaci a na dobové nástroje. Cílem projektu je přiblížit publiku vedle velkých světových děl také objevné dramaturgické tituly v četně mnoha Českých premiér (C. P. E. Bach – Die Auferstehung, J. Ch., J. Mysliveček – Montezuma, F. X. Richter – Requiem, Deposizione dalla Croce, G. P. Telemann – Daniel v jámě lvové aj.).

 

Czech Ensemble Baroque Quintet

Pětičlenný vokální ansámbl je tvořen mladými sólisty, kteří se specializují na autentickou interpretaci staré hudby. Zabývá se také vokální tvorbou autorů 20. století. Je součástí vokálně instrumentálního tělesa Czech Ensemble Baroque, které je zaměřeno na autentické provádění velkých barokních oratorií, oper a kantát.Těžištěm činnosti Qjintetu je zejména madrigalová tvorba a duchovní moteta 17. století (Montevedi, Arcadelt, Lasso, Byrd, Schütz). Czech Ensemble Baroque Quintet má mimo jiné v repertoáru také novou podobu madrigalů Bohuslava Martinů a jiných autorů 20. stol. Uvádí také premiéry soudobých skladatelů, například Cyklus písní na slovenské lidové texty skladatele Juraje Čiernika nebo Kantáta pro čtyřruční klavír a vokální quintet Maria skladatele a varhaníka Martina Jakubíčka, kterou premiéroval s klavírním duem Renaty a Igora Ardaševových.

 

Koncert proběhne ve středu 27. února od 19.00 hodin ve freskovém sále v 1. patře MaGC.

Předprodej vstupenek probíhá v Turistickém informačním centru ve VM. Cena 150 Kč dospělí / 100 Kč děti, studenti, senioři, ZTP, ZTP/P.