Nabídka edukačních programů v MaGC

Nabídka edukačních programů v MaGC

Se začínajícím novým školním rokem připomínáme naši nabídku muzejně-edukačních programů pro žáky všech věkových kategorií. Pro mateřské školy a první stupně základních škol nabízíme program Maxíkovy trampoty, pro děti starší (2. stupeň ZŠ a střední školy) pak Středověk a počátky města.  

Edukační program MAXÍKOVY TRAMPOTY

Edukační program Muzejního a galerijního centra s názvem MAXÍKOVY TRAMPOTY se odehrává ve stálých expozicích Žerotínského zámku, které se věnují žerotínské historii a baroknímu malířství v osobě Josefa Ignáce Sadlera. Cílem tohoto programu je rozšířit povědomí o zámku Žerotínů a jeho obyvatelích a odradit děti od myšlenky, že prohlídka zámku musí být vždy nuda.
→ Připraveny jsou tři verze programu (pro mateřské školy / žáky 1. a 2. tříd / žáky 3. – 5. tříd)
→ Časová dotace programu je 45 – 60 minut
→ Vstupné 20 Kč na žáka (pedagogický doprovod zdarma)
→ Program objednávejte na telefonním čísle 773 762 329 nebo mailem na vojkuvkova@magc.cz.
→ Více informací na www. magc.cz

 

Edukační program STŘEDOVĚK A POČÁTKY MĚSTA

Edukační program Muzejního a galerijního centra STŘEDOVĚK A POČÁTKY MĚSTA seznámí účastníky s počátky středověkého osídlení v našem regionu a se založením města Valašského Meziříčí. Zároveň jim je představena práce archeologů, mohou si prohlédnout staré písemnosti nebo zkusit pracovat se skutečnými archeologickými nálezy. V případě zájmu lze program prodloužit o procházku historickým jádrem města.

→ Připraveny jsou dvě verze programu (pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ)
→ Časová dotace programu je 45 - 90 minut podle zvolené varianty
→ Vstupné 20 Kč na žáka (pedagogický doprovod zdarma)
→ Program objednávejte na telefonním čísle 727 974 626 nebo mailem na anlauf@magc.cz
→ Více informací na www. magc.cz