Nový edukační program MAXÍKOVY TRAMPOTY

Nový edukační program MAXÍKOVY TRAMPOTY

První dlouhodobý edukační program Muzejního a galerijního centra s názvem MAXÍKOVY TRAMPOTY se odehrává ve stálých expozicích Žerotínského zámku (umístěných v 1. patře). Expozice se věnují žerotínské historii (jedná se o zámecké pokoje, pracovnu aristokrata, freskový sál zámeckou obrazárnu, odkaz k Zašové) a baroknímu malířství v osobě Josefa Ignáce Sadlera. Cílem tohoto programu je rozšířit povědomí o zámku Žerotínů a jeho obyvatelích a odradit děti od myšlenky, že prohlídka zámku musí být vždy nuda.

Edukační program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků (prosíme, jakékoli potřeby hlaste při objednávce programu, budeme se snažit co nejvíce přizpůsobit). Časová dotace programu je cca 45 - 60 minut (na délce programu se lze dohodnout). Maximální počet žáků ve skupině je 25 osob, v ideální podobě do 20 osob (při vyšším počtu nelze zaručit dostatečné zapojení všech žáků do programu). Cena programu je 20 kč na žáka, přičemž pedagogický doprovod má vstup zdarma. V ceně je zahrnuto vstupné a edukační materiály.

 

S ohledem na věk účastníků lze rozlišovat tři verze programu:

  • Lektorský program pro mateřské školy / předškolní věk dětí

- Program pro MŠ navazuje na RVP ve vzdělávací oblasti Dítě a společnost a Dítě a svět
- Dítě se seznámí se zámeckým pánem Maxíkem a jeho ženou Maruškou, kteří jej provedou celým zámeckým patrem. Společně zjistíme, jak se dříve žilo, jak se lidé oblékali,  jak je zámek vyzdoben a proč, jak pánové cestovali apod. A na závěr nás čeká truhla s pokladem - ale podaří se nám zlomit kletbu?

  • Lektorský program pro 1. stupeň základní školy (žáci 1. a 2. třídy)

- Program pro ZŠ navazuje na RVP ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a Umění a kultura
- Žák se seznámí se zámeckým pánem Maxíkem a jeho ženou Maruškou, kteří jej provedou celým zámeckým patrem. Společně zjistíme, jak se dříve žilo, co si lidé oblékali, jak vypadal zámek dříve a jak je vyzdoben. Pomůžeme Maxíkovi a Marušce sbalit zavazadla a splíme i další připravené úkoly. Na závěr nás čeká kouzelná truhlice s pokladem, snad se nám ji podaří otevřít a bude na nás čekat poklad. 
- Program je náročností přizpůsoben věku žáků

  • Lektorský program pro 1. stupeň základní školy (žáci 3. - 5. tříd)

- Program pro ZŠ navazuje na RVP ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a Umění a kultura
- I v tomto programu se seznámíme se zámeckým pánem Maxíkem a jeho ženou Maruškou. S pomocí připravených pracovních listů projdeme celým zámeckým patrem a žáci budou plnit připravené úkoly.
- Program je náročností přizpůsoben věku žáků

 

Program lze objednat na telefonním čísle 773 762 329 nebo mailem na vojkuvkova@magc.cz. Objednávejte se, prosím, s dostatečným předstihem, abychom Vám mohli vyjít co nejvíce vstříc ohledně termínu a času programu. Pokud musíte objednávku ze závažných důvodů zrušit, učiňte tak, prosím, co nejdříve. Pokud jej budeme muset ze závažných důvodů zrušit my, budeme vás co nejdříve informovat.

Při objednávce uveďte název školy, věk a počet žáků, jméno doprovázejícího/cích pedagogů, datum a čas, kontakt na Vás a případné individuální potřeby žáků.