Veřejná prezentace publikace OBĚTI II. SVĚTOVÉ VÁLKY Z ŘAD OBČANŮ SPRÁVNÍHO OKRESU VM

Veřejná prezentace publikace OBĚTI II. SVĚTOVÉ VÁLKY Z ŘAD OBČANŮ SPRÁVNÍHO OKRESU VM

Publikace vydaná u příležitosti 100. výročí obnovení Českého státu je důstojnou vzpomínkou na osudy našich spoluobčanů, kteří zahynuli v důsledku německé okupace v období 1939 - 1945.

Prezentace proběhne v úterý 27. února od 17.30 hodin.

Program prezentace:
17.30 slavnostní zahájení
17.35 představení nové publikace
17.40 úvodní slovo autorů půblikace Tomáše Baletky, PhD. a Mgr. Zdeňka Pomkly
17.50 beseda s autory publikace při číši vína

Křest publikace doprovodí žáci hudebního oboru ZUŠ Alfréda Radoka