Návštěvní řád zkušebny

Návštěvníci Muzea hudby - zkušebny mohou zdarma využívat vybavenou zkušebnu, avšak musí dodržovat stanovená pravidla:

  • Zkušebna je k dispozici pro jednotlivce nebo kapely zdarma. Vybavení zkušebny lze zapůjčit pouze na místě a za jeho stav zodpovídá po dobu zkoušky zkoušející. Ostatní nástroje, které nejsou na místě k dispozici, si zkoušející zajišťují sami.
  • Provoz zkušebny se řídí provozem KZ, otvírací doba je určena podle otvírací doby KZ nebo dle konání akcí tak, aby se zkoušející a návštěvníci KZ navzájem nerušili.
  • Zkoušející se řídí pokyny pracovníků KZ. Ti mohou zkoušku kdykoliv ukončit, pokud uznají, že se zkoušející chovají nevhodně, že hrozí poškození majetku KZ nebo když zkouška ruší jiný provoz KZ.
  • Zkušebnu mohou navštěvovat hudebníci po objednání na email anlauf@magc.cz nebo po předchozí telefonické domluvě na tel. 727 974 626.
  • Po příchodu se zkoušející zapíše do seznamu a tím potvrzuje, že zodpovídá za půjčený majetek KZ. Po ukončení zkoušky pracovníci KZ zkontrolují, zda jsou všechny nástroje v pořádku a funkční.
  • V prostoru zkušebny je přísně zakázáno kouření nebo konzumace potravin.
  • Veškeré závady hlásí zkoušející okamžitě pracovníkům KZ. V opačném případě bude náhrada škody vymáhána po posledním zkoušejícím, který s nástrojem pracoval.