Jednodušší motiv trvá dva měsíce, říká Věra Skočková

Jednodušší motiv trvá dva měsíce, říká Věra Skočková

Jak vypadá Váš běžný den?

Pokud jde o tvorbu quiltů, tak zpracování návrhů a následnému šití se podle nálady věnuji jednu až dvě hodiny, někdy i vícekrát denně.

 

Co pro vás znamená umění?

Každopádně obohacení osobního života. Jak už někdo řekl, co si sám nepřečteš a neuvidíš, to za tebe nikdo cizí neudělá. Takže dobrá kniha, historie, folklor, výstavy, film a podobné aktivity jsou pro mně dalším zdrojem inspirace.

 

Jak jste se dostala k patchworku?

Textilním technikám jsem se amatérsky věnovala od dětství. Inspiraci jsem hledala v našich i zahraničních časopisech. S patchworkem jsem se seznámila poprvé právě tam, a posléze osobně na prvním krajkářském jarmarku ve Valašském Meziříčí, kde se patchwork vystavoval. Natolik mně tato tvorba zaujala, že jsem vstoupila do 1. Moravského patchworkového klubu, kde jsem se seznámila od lektorek z klubu s různými technikami šití, a pak už šlo jen o uvolnění své fantazie a tvoření dle vlastních představ.

 

Jak dlouho trvá tvorba jednoho quiltu?

Nutno říct, že tvorba quiltu má dvě fáze. Nejprve se zpracovává návrh a poté jeho převedení do textilní podoby. Jsou quilty jednodušší - cca 70/100 cm, kde je doba průběžně dva měsíce, ale pokud jde o quilt na soutěž do zahraničí, kde je velká konkurence a náročnost, pak od návrhu po realizaci je to průběžně i jeden rok. V každém případě je to krásné vyplnění času v seniorském věku.

 

Se současnou covidovou dobou přišla spousta omezení. Dotkla se vás nějak?

V šití doma mi nic nebrání, ale výstavy se v současné době neuskutečňují ani doma, ani v zahraničí. Snad jen výjimečně virtuální po internetu. Každopádně lze ale říct, že každá výstava či soutěž je pro mne jako autorku svým způsobem tvůrčí výzva, takže jakékoli omezení v tomto směru není dobrým počinem a lze jen doufat, že tato doba brzo pomine.  

 

Na loňském výtvarném salonu jste představila dílka tématicky zaměřená na Valmez. Co chystáte nového? Kde vás budeme moci v dohledné době vidět?

Pokračuji v kolekci o Valmezu, jejichž část jsem vystavovala. Pokud jde o ostatní náměty, tak ty jsou zatím ve stadiu rozpracovanosti, takže zůstávají, jak už je dobrým zvykem, aby se nic nezakřiklo, tajemstvím autora samého.

 

 

https://wallachia-quilt.webnode.cz/