SVĚT DĚTÍ: výtvarný obor ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí
Vernisáž výstavy proběhne ve středu 30. března v 18 hodin

SVĚT DĚTÍ: výtvarný obor ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

Výtvarný obor Základní umělecké školy Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí poskytuje výtvarné vzdělání dětem všeho věku. Vedle klasických výtvarných technik jako je kresba, malba a práce s prostorem, se na místní škole vyučují nová média jako je animace a videoart. Výstava všech výtvarných technik a různých přístupů v rámci multižánrového Festivalu Alfréda Radoka poukazuje na kreativitu studentů a zároveň podporuje začínající malé umělce. Práce žáků ve věku 5 až 20 let nabízí inspiraci a obohacení. Prezentují se zde ateliéry pod vedením těchto vyučujících: PaedDr. Leszek Wojaczek, MgA. Petr Hajdyla, Bc. Helena Galbavá, Hana Bilová DiS. a Irena Vajdová. Práce výtvarného oboru bývají pravidelně oceňovány na tuzemských i zahraničních výtvarných přehlídkách a soutěžích. Škola má vysokou úspěšnost v přijímacích řízeních na střední a vysoké umělecké školy.

Termíny

  • St 30.3.2022, 18:00 — Ne 15.5.2022, 17:00

Vstupné

20 Kč

Místo konání

Magc - přízemí

Pořadatel

MaGC

Obrázky