Jožka Baruch - S láskou k Valašsku
Obsáhlá výstava k 130. výročí narození malíře, grafika, ilustrátora a spisovatele Jožky Barucha

Jožka Baruch - S láskou k Valašsku

Výrazné kontury kreslené pevnou rukou, graficky členěná plocha a stylizovaná kresba využívající lidových motivů. Takové je dílo meziříčského rodáka Jožky Barucha, které se rozvinulo především v tvorbě grafické, v ilustracích, kresbách a řezbách. Jeho tvorba je založena na perfektně zvládnuté kresbě rozvíjené již od dětských let a zdokonalené studiem na Odborné škole pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí, kde studoval ornamentální a figurální řezbářství, a posléze na pražské Uměleckoprůmyslové škole, kde získal zkušenosti při studiu malířství, grafiky a ornamentální malby.

Baruchův specifický výtvarný styl se brzy po absolvování školy ustálil ve výrazné liniové kresbě, ornamentálně pojaté kompozici a řezbářsky modelovaných tvarech. Graficky zpracované náměty pak doplňuje střídmými barvami. Podobně jako obrazy  mají i jeho gobelíny charakteristický styl s přesně vymezenými barevnými plochami. Baruchův grafický projev se uplatňoval v nesmírně široké škále od knih a časopisů přes ex libris, obálky příležitostných tisků, plakáty, reklamy nebo viněty.

Dílo Jožky Barucha je příkladem originálního spojení modernosti a tradice, zároveň však zůstává jeho tvorba konstantní svou formou i obsahem. Neradostné dětství jako by v něm vyvolalo potřebu snivého, neskutečného světa tady na zemi, kde se s naprostou samozřejmostí potkává realita s pohádkou a lidé naší doby s bytostmi z pověstí a lidových vyprávění. Jeho výraz souzní s dozvuky secese s novým výtvarným stylem mladé československé republiky v podobě dekorativního národního stylu.

Rozsáhlou grafickou a ilustrátorskou tvorbu na výstavě doplní koberce a gobelíny, dřevěné hračky, štočky a osobní předměty dokreslující autorovu osobnost.

Výstava vznikla ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko.

Na akci mohou být pořizovány fotografie nebo audiovizuální záznamy. Svou účastí dáváte najevo svůj souhlas s focením a nahráváním vaší osoby. Fotografie a videa mohou být následně použity k další propagaci pořadatele.

Termíny

  • Pá 9.12.2022, 9:00 — Ne 19.2.2023, 17:00

Vstupné

60 Kč

Místo konání

areál zámku Žerotínů

Pořadatel

MaGC