DANIEL KLOSE: QUIS EVADET (Kdo unikne)
Vernisáž výstavy proběhne ve středu 4. října v 18:00 hodin

DANIEL KLOSE: QUIS EVADET (Kdo unikne)

Autorská výstava soch a kreseb (volná tvorba, skici, fotky realizací).

Daniel Klose, původem z Opavy, vystudoval v letech 1988 - 1992 Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti u prof. ak. soch. Jiřího Habarty. Následně studoval mezi lety 1992 – 1998 na Fakultě Výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně, kde se věnoval oboru sochařství u prof. ak. soch. Vladimíra Preclíka. Ten pak také svého žáka vybral jako autora jednoho ze zastavení projektu Křížové cesty 21. století v okolí východočeského Kuksu. Profesor Preclík charakterizoval svého žáka slovy:

"…Daniel Klose  je vyhraněná osobnost ve smyslu vlastního pohledu na svět. Jeho figurální práce nejsou z rodu věrných opisů přírody, ale jsou schované do mimoslovních úvah a často i baladických nálad. Za celou dobu šesti let neopustil svět osobního vidění. Nepřitahují ho nové vlny výtvarného vyjadřování, nezajímají ho levná gesta, ani pozlátko módy. Jde po vlastní, byť zatím zcela úzké cestičce a věřme, že ke svému cíli dojde. Jeho putování uměním asi nikdy nebude procházkou růžovým sadem. Tím spíš je třeba v jeho hvězdu věřit…"

 

Jako umělec je Daniel Klose spojován především s figurativní tvorbou. Jeho současnou práci představují hlavně zakázky pro okolní kostely, pro které tvoří nádherně modelované sochy svatých, přičemž ve své práci dokáže navázat na tvorbu barokních umělců, aniž by díla ztratila jeho vlastní charakteristický rukopis. Významnou roli v práci Daniela Klose hraje také mistrně zvládnutá kresba, která mu dovoluje zcela bezprostřední a pohotový přepis zážitku. Autor dovede plně využít jejího nenahraditelného kouzla a schopnost tlumočit vizuální zážitky pomocí čáry. Chvíle pro volnou tvorbu pak nachází po večerech a nocích, kdy tvoří díla, která poměrně vzácně prezentuje na výstavách. V ní se zhmotňuje jeho bohatá představivost a z vědomých i podvědomých představ vznikají obrazy a sochy, které obsahují sen i skutečnost a divákům nabízí silné proměny stavu lidského bytí v celém spektru dobra a zla, krásy a ošklivosti, naděje a zoufalství. Podstatou autorovy tvorby pak je odvěký problém vztahu člověka ke znepokojujícím silám v jeho nitru.

 

Výstava v prostorech zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí představí autorovu volnou tvorbu, skici a fotografie realizací, ať již sochařskou formou či kresebnou.

Termíny

  • Čt 5.10.2023, 9:00 — Ne 12.11.2023, 17:00

Vstupné

50 Kč

Místo konání

Magc - přízemí

Pořadatel

MaGC